Quaderns Divulgatius, 45: Models de contracte de cessió de drets d'explotació digital

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ha editat el Quadern Divulgatiu número 45, que conté els dos models de contracte de cessió de drets d'explotació digital, per a obra original i per a traducció, a més de comentaris als contractes d'explotació digital en línia i una addenda a les modificacions de les clàusules dels contractes d'edició en paper. Juny de 2012. Trobareu els models de contracte en aquest mateix web, a l'apartat Temes professionals > Models de contracte i assessorament.
Si voleu us podeu baixar aquesta publicació en format PDF (231 kb.)

SUMARI (Cliqueu sobre el títol per llegir l'article)

Presentació
Guillem-Jordi Graells

Comentaris als contractes d’explotació digital en línia
Mario Sepúlveda

Contracte de cessió de drets d’explotació digital
Contracte de traducció per a explotació digital
Contracte de traducció per a explotació digital (traduccions ja publicades)
Addenda a les modificacions de les clàusules dels contractes d’edició i traducció (en paper)