Autors i Autores

Carles Mulet

Crestalls de desig

"Minvant"

Capbussada a la foscor del silenci
on encara el goig retruny com un tany
t’has fet marmessora del rastre cremant
              deixat pel tacte

(Del llibre Crestalls de desig. París-Gata, Edició dels autors, 1986)