Autors i Autores

Carles Mulet

Comentari d'Alex Broch al diari Avui

[...] Faules del verd i la gangrena de Carles Mulet quedà finalista. Com el títol assenyala, és un recull de narracions i, per tant, de temàtica diversa. També el tractament ho és; així, la darrera narració, "Alt", segueix el model de les narracions de ciència-ficció. En totes les narracions hi ha un ús i una voluntat de referència simbòlica amb claus sòcio-polítiques que, en algunes ocasions, té una transparència massa evident. De tota manera interessa la capacitat fabuladora de l’autor que crea una atmosfera amb mons narratius clarament exteriors a l’escriptor. Malgrat ésser un autor jove, reelabora literàriament la vivència observada més que no pas viscuda. Sorprengué la violència de certes situacions i del llenguatge.

(Àlex Broch: "L’opinió d’un membre del jurat. Obres inacabades en el premi Andròmina", Avui, 5 de novembre del 1981)