Autors i Autores

Carles Mulet

Comentari sobre Cossos i mossos

... l’erotisme sensual dels relats que podem llegir en Cossos i mossos, a les antípodes de la pornografia barata i fàcil, és amarat amb una tendresa adolescent que invoca, en les instàncies dels sentiments, la felicitat de la pell i la tebiesa dels sentits.

[...]

Hi ha [...] un element essencial que, present a cada relat, atorga al recull un to unitari: la vitalitat mediterrània d’uns personatges que, arrelats a la cultura i a la terra dels valencians s’aferren a la desmesura de la passió amb la intenció de fruir intensament del foc humit de la sensualitat.

(Joan Borja: "Tendresa, sensualitat i erotisme", Caràcters, núm. 6, 1999)