Autors i Autores

Joan Pinyol

Perquè som poble. Vint-i-cinc entrevistes a persones lligades a Capellades.

Recull les converses de Joan Pinyol amb Joan Aloy, Lydia Argelich, Berni Armstrong, Neus Basart, Jordi Blasco, Jaume Bernadet, Xavi Cassanyes, Moisès Castells, Antoni Chia, Núria Colom, Aurora Garriga, Albert Grados, Teresa Gual, Anna Gumà, Cels Llorens, Aquilino Lozano, Toni Miquel, Carles Muñiz, Josep Prat, Antoni Quintana, Maria Teresa Solà, Montse Soler, Jordi Torres, Angelina Vich i Arantxa Yaben.