Autors i Autores

Joan Pinyol

Stòitxkov i Sofia

Amb Stòitxkov i Sofia Joan Pinyol ha fet la seva primera incursió en el món de la literatura juvenil. I ho ha fet amb el rigor, la riquesa lèxica i estilística i els tocs d'humor que caracteritzen la seva obra per a adults. La novel·la, potser un pèl massa llarga, tant pel gènere a què pertany com, sobretot, pel públic al qual va destinada, i com sembla insinuar el mateix Pinyol en una de les dedicatòries (p.7) la podem definir com un viatge iniciàtic al cor d'un país, Bulgària, "tan interessant com desconegut per moltes persones" (p. 159)

(Pere Martí i Bertran. De la ressenya dedicada a la novel·la Stòitxkov i Sofia, inclosa en la secció Guia de Lectura. Revista de Catalunya, núm. 197, juliol-agost de 2004)