Autors i Autores

Joan Puig i Ferreter
1882-1956

La dama enamorada.

Aquesta obra teatral va ser estrenada el 1908. Constava inicialment de cinc actes, però una revisió de l'any 1924 va convertir-la en un drama en tres actes, i l'autor encara hi faria més retocs el 1928. En la seva versió definitiva, és un drama en tres actes en què es converteixen en matèria literària uns amors que l'autor, rodamón per França, havia viscut intensament (amb Madame Thevenot a la Borgonya). L'escriptor hi transforma i hi manipula els records fins a convertir-la en literatura, en ficció.