Autors i Autores

Jacint Verdaguer
1845-1902

Carta a un amic

«De vegades me tornen la visita algun dels quatre o cinc bons amics que tinc a la ciutat i a fora, i parlem com sempre de Catalunya, de l'esdevenidor de sa llengua, de costums i de poesia, de tradicions que ells colliren en la muntanya anant a un aplec o romiatge, o de les cançons amb què em desperten cada dia los traginers passant pel peu de casa. No cal que li diga més: aquí estan mos somnis, aquí mos records, aquí mes esperances i ma vida tota.»

(Carta a un amic, des de Can Tona, casa on va residir Verdaguer prop de Folgueroles, gener de 1867)