Autors i Autores

Jacint Verdaguer
1845-1902

Retrat de Mossén Jacint Verdaguer.

Premis

  • Premi especial als Jocs Florals i Accèssit a l'Englantina (1865): "Els minyons d'En Veciana" i "A la mort d'En Rafel de Casanova".
  • Quatre accèssits als Jocs Florals (1866).
  • Jocs Florals (1873): "Plor de la tórtora" i "La batalla de Lepant".
  • Jocs Florals (1874): "Sant Francesc s'hi moria".
  • Premi extraordinari de la Diputació de Barcelona als Jocs Florals (1877): L'Atlàntida.
  • Nomenament de Mestre en Gai Saber (1880): "La barretina".
  • Jocs Florals (1883): Oda A Barcelona.