Autors i Autores

Jacint Verdaguer
1845-1902

Articles

 • [AA DD]: "Per a una edició crítica de les obres completes de Jacint Verdaguer", dins dels Actes del Col·loqui sobre Verdaguer, abril de 1986. Segona part. Vic: Eumo - Ajuntament de Barcelona, 1988, p. 189-203.
 • BADIA, Bartomeu: "Una antologia de Verdaguer", Serra d'Or (Barcelona), núm. 468, desembre de 1998, p. 111.
 • BELTRAN i Boixadera, Abel: "Albert G. Hauf: "La seducció de Gentil en el Canigó de Verdaguer i el romanç de El infante Arnaldos", Anuari Verdaguer (Vic), núm. 5. 1990, p. 242-245.
 • BONADA, Lluís: "L'any Verdaguer es viu amb passió a Vic i comarca", El Temps (València), núm. 923 [monogràfic: "Verdaguer inèdit"], 19-25 de febrer de 2002, p. 25.
 • CAPMANY, Maria-Aurèlia: "'Canigó' i el nacionalcatolicisme", Serra d'Or (Barcelona), núm. 319 [Any XXVIII], abril 1986, p. 32.
 • CASASSAS, Enric: "L'exemple de mossèn Cinto", Avui Cultura (Barcelona), 23 d'abril de 2002, p. 20.
 • CASASSAS, Enric: "Al cel, la gesta dels estels", Avui Cultura (Barcelona), 30 de gener de 2003, p. 7.
 • CASTELLANOS, Jordi: "'L'Atlàntida', reflotada", Avui Cultura (Barcelona) 12 de desembre de 2002, p. 10.
 • CODINA i Valls, Francesc: "'Barcelona', una poesia inèdita de Jacint Verdaguer presentada als Jocs Florals de 1866", Anuari Verdaguer (Vic), núm. 8, 1993-1994, p. 57-80.
 • COMAS, Antoni: "Verdaguer, més de prop", El Correo Catalán, 20 d'agost de 1967.
 • CÒNSUL, Isidor: "Verdguer i la cançó de l'enfadós", Avui Cultura (Barcelona), 23 de desembre de 1989, p. 8.
 • CÒNSUL, Isidor: "'Sant Francesc' (1985) de Jacint Verdaguer, cent anys d'un poema", Serra d'Or (Barcelona), núm. 430, octubre de 1995, p. 40-43.
 • CÒNSUL, Isidor: "Actualitat de Verdaguer", Avui Cultura (Barcelona), 11 de juny de 1998, p. 14.
 • FAULÍ, Josep: "L'Any Verdaguer no pot ser un 'any' més", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 171, març 2002, p. 3-5.
 • FAULÍ, Josep: "L'Anuari Verdaguer, per desena vegada", Serra d'Or (Barcelona), núm. 533, maig 2004, p. 44.
 • GALVES, Jordi: Ojos de Verdaguer, La Vanguardia. Culturas (Barcelona), núm. 117, 15 de setembre de 2004, p. 11.
 • GALVES, Jordi: "Verdaguer: últimas notícias", La Vanguardia. Culturas (Barcelona), núm. 243, 14 de febrer de 2007, p. 14.
 • GAROLERA, Narcís: "Vigència de la prosa de Verdaguer", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 66, setembre de 1992, p. 135-144.
 • GAROLERA, Narcís: "Un Vademècum lexicogràfic verdaguerià ", Miscel·lània Germà Colón-2 (Barcelona: Abadia de Montserrat), 1994, p. 95-108.
 • GAROLERA, Narcís: "Aproximació a l'obra literària de Jacint Verdaguer", Nexus(Barcelona), núm. 29 [monogràfic Verdaguer], desembre 2002, p. 12-21.
 • GAROLERA, Narcís: "Publicacions verdaguerianes de 1986 (Bibliografia del centenari de 'Canigó')", Anuari Verdaguer, 1987. Estudis Verdaguerians (Vic), núm. 2, 1988, p. 245-262.
 • JORBA, Manuel: "A propòsit de 'L'Atlàntida' editada per Pere Farrés", Serra d'Or, (Barcelona), núm. 521, maig 2003, p. 73-74.
 • MARÍ, Antoni: "El vigor utópico de Verdaguer", La Vanguardia. Culturas (Barcelona), núm. 11, 28 d'agost de 2002, p. 2-3.
 • MOLAS, Joaquim: "Sobre 'Canigó' de Jacint Verdaguer", Àncora. Setmanari de la Costa Brava (Sant Feliu de Guíxols, núm. 2074, 28 d'abril de 1988, p. 3.
 • MOLAS, Joaquim: "Els 'Dos màrtirs de ma pària' de Verdaguer", Serra d'Or (Barcelona), núm. 454, octubre 1997, p. 43-45.
 • PALAU i FABRE, Josep: "La ruptura: (Verdaguer)", Reduccions (Vic), núm. 2, maig 1977, p. 49-53.
 • PALAU i FABRE, Josep: "Els poders de mossèn Cinto", Avui Cultura (Barcelona), 2 de maig del 2002, p. 4-5.
 • PALOMA, Joan Antoni: "A la recerca de l'essència. Jacint Verdaguer. 'Canigó'", Avui Cultura (Barcelona), 11 de gener de 1996, p. 6.
 • PARÉ, Josep: "Estudis sobre Jacint Verdaguer", Anuari Verdaguer (Vic), núm. 4, 1989, p. 238-240.
 • PINYOL i Torrents, Ramon: "A propòsit de la llengua de Verdaguer", Circulart (Barcelona), núm. 39-40 [monogràfic Jacint Verdaguer], abril-setembre 1995, p. 21-23.
 • PUJALS, Joan M.: "Amor i dolor", Serra d'Or (Barcelona), núm. 516, desembre 2002, p. 24.
 • ROSSICH, Albert: "Les arrels literàries de Verdaguer", Ausa (Vic), núm. 136, 1996, p.39-60.
 • SOLÀ, Joan: "Verdaguer: literatura i llengua", Avui Cultura (Barcelona), 23 de gener de 1997, p. 10.
 • SOLÀ, Joan: "'L'Atlàntida' de Verdaguer", Avui Cultura (Barcelona), 13 de juny del 2002, p. 8.
 • SOLDEVILA, Llorenç: "L'any Verdaguer: desbordant", Serra d'Or (Barcelona), núm. 527, novembre 2003, p. 29-33.
 • TORRENTS, Ricard: "Després de 'l'Atlàntida'", Serra d'Or (Barcelona), núm. 219, desembre 1977, p. 29-31.
 • TORRENTS, Ricard: "Un altre 'Cant de Gentil' de Verdaguer", Reduccions (Vic), núm. 33, març 1987, p. 53-66.
 • TORRENTS, Ricard: "A propòsit d'un article inèdit d''En defensa pròpia'", Anuari Verdaguer (Vic), núm. 6, 1991, p. 37-53.
 • TRESSERRAS, Miquel: "Altres crítics per a 'Flors de calvari'", Circulart (Barcelona), núm. 39-40 [monogràfic Jacint Verdaguer], abril-setembre 1995, p. 18-20.
 • TRIADÚ, Joan: "Verdaguer, poeta nacional", Serra d'Or (Barcelona), núm. 214, juliol 1977, p. 27.
 • VIDAL, Pau: "L'any del mossèn", El País. Quadern (Barcelona), núm. 962, 24 de gener de 2002, p. 1-2.