Autors i Autores

Jacint Verdaguer
1845-1902

Els pobres. Els Sants.

Inclou els poemes següents: Almoina retomada, Pobres i rics, La Creu de la Culla, La senyora de Tous, Les dues barques, Sant Serapi, Regina, A les victimes del Basar de la Caritat, Les dues flors, Les orfanes, Sant Gregori, La lletja, Amor matem, A un orfanet, Les tres germanes, Job, Flors del cel, Suson, Santa Rosa de Lima, Sant Dunstan, Els quaranta martirs, Sant Esteva de Grandmont, Santa Rosalia, Sant Felix de Cantalici, Mort de Sant Joan de la Creu, Sant Joan de la Creu, Santa Marguerida, A Sant Joan de la Salle, El cinyell de Sant Tomàs, El beat Joan Grande, Julià i Basilisa, Santa Cecilia.