Autors i Autores

Jacint Verdaguer
1845-1902

Coberta del llibre Excursions i viatges de Mossèn Jacinto Verdaguer.

Excursions i viatges de Mossèn Jacinto Verdaguer.

La prosa de Jacint Verdaguer (1845-1902) ha tingut defensors que l'han valorada fins i tot més que la seva poesia. En efecte, crítics tan exigents com Folguera, Riba o Foix han destacat les qualitats prosístiques de Verdaguer, i Josep Pla la considerava «insuperada, magnífica». Aquestes impressions de viatge havien aparegut en llibre per primera vegada a Excursions i Viatges (1887) i van ser reeditades tres cops fins a 1920, prova de l'interès que desvetllaren entre els lectors coetanis. El present recull, que comprèn els «Records de la Costa d'Àfrica» i les notes europees (França, Suïssa, Bèlgica, Alemanya, Rússia) «A vol d'aucell», ens mostra la faceta periodística de Verdaguer, la seva agudesa com a observador de la realitat. El llibre ha estat preparat per Narcís Garolera, llicenciat en Filologia Catalana i autor de diverses obres dedicades a l'ensenyament.

* * *

Altres publicacions:

  • Barcelona: Barcino, 1992.