Autors i Autores

Jacint Verdaguer
1845-1902

Sant Francesc. Poema.

Sant Francesc (1895) recull tres moments de l’estètica i la biografia de Jacint Verdaguer. El poema inicial, Sant Francesc s’hi moria (1869-1874), s’inscriu en una formulació romàntica vinculada a la hipotètica estada del sant d’Assís a la Plana de Vic. Els romancets del Salteri franciscà… (1882) són l’obra d’una militància apologètica i el treball d’un poeta al servei de l’Església. Finalment, en els poemes de 1895, Verdaguer va interioritzar les esències del franciscanisme i hi va dissenyar un mirall que reflecteix les angoixes de la seva tragèdia. Sant Francesc, doncs, presenta la història d’una metamorfosi i un viatge de l’èpica a la lírica: primer, cap a la pedagogia de la propaganda catòlica, per acabar en un llibre madurat com una experiència lírica.

(Sinopsi de la Fundació Verdaguer)

* * *

Altres publicacions:

  • Vic: Obres Completes de Jacint Verdaguer, Eumo, 1995.
  • Vic: Eumo-Societat Verdaguer, 2001.