Autors i Autores

Josep Yxart
1852-1895

Articles

 • ALBERTÍ i Oriol, Jordi: "La recepió de 'Cants Íntims' d'Apel·les Mestres i la polèmica entorn del sonet", Revista de Catalunya (Barcelona), Nova etapa, núm. 172, abril del 2002, p. 39-51.
 • ALADERN, Josep: "La llum del geni (en l'aniversari de la mort d'Yxart)", maig de 1896.
 • ALFONSO, Luis: "Literatura catalana", La Época (Madrid), 1 de febrer del 1886.
 • ALFONSO, Luis: "Las letras y las artes en Barcelona", El Imparcial (Madrid), 30 de gener del 1888.
 • ALTAMIRA, Rafael: "Yxart, crítico", La Época (Madrid), 10 de juny de 1895.
 • AYMÍ, Oriol: "Ilustrísimo señor Yxart", La Vanguardia - Vivir en Tarragona (Barcelona), 17 de novembre del 2002, p. 5.
 • AZORÍN, Juan Ruiz: "Un nombre olvidado", dins Cataluña ante España. Madrid: La Gaceta Literaria, 1930.
 • BENSOUSSAN, Albert: "Les dues primeres estrenes de Guimerà i les "impressions" de Josep Yxart", Serra d'Or (Barcelona), núm. 215, 15 d'agost del 1977, p. 55-58.
 • BENSOUSSAN, Albert: "José Yxart et le public Théatral dans l'Espagne de la Restauration", Bulletin Hispanique (Bordeus), vol. 91, núm. 1, gener-juny del 1989, p. 111-125.
 • BESER, Sergi: "Siete cartas de Leopoldo Alas a José Yxart", Achivium (Oviedo), X, 1960, p. 385-397.
 • BESER, Sergi: "La novel·la realista", dins Lliçons de literatura comparada catalana i castellana. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1985, p. 7-25.
 • BONADA, Lluís: "Les cartes de Pla i Xammar a "La Veu de Catalunya", Faig (Manresa), núm. 26, abril de 1986, p. 11-32.
 • BUSCÓN, Juan (Ezequiel Boixet): "La crítica de Yxart", La Vanguardia (Barcelona), 27 de maig de 1895.
 • CABRÉ, Rosa: "Epistolari Benito Pérez Galdós - Yxart", dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, III, Miscel·lània Pere Bohigas, 1, PAM, 1981, p. 187-218.
 • CABRÉ, Rosa: "Aproximació al concepte d'art escènic de Josep Yxart: l'actor", dins Treballs de la secció de Filologia i Història Literària III, Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Tarragona, 1982, p. 195-213.
 • CABRÉ, Rosa: "Cartes de Josep Yxart a Joan Sardà (1893-1895)", Els Marges (Barcelona), núm. 24, 1982, p. 69-89.
 • CABRÉ, Rosa: "Josep Yxart i la poesia", dins Actes del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença (18-22 de desembre de 1984). Volum III, Barcelona: Curial, 1992-1994.
 • CABRÉ, Rosa: "Josep Yxart: concepte de novel·la", dins Actes del setè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, PAM, 1986, p. 31-54.
 • CABRÉ, Rosa: "El concepte de literatura catalana en l'obra de Josep Yxart", dins "1616", Anuario 1988 de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, Madrid, 1990, p. 87-95.
 • CABRÉ, Rosa: "Catorze cartes de Josep Yxart a Joan Sardà (1879-1882)", dins Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de Llengua i Literatura, VI, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, p. 161-196.
 • CABRÉ, Rosa: "Història i anàlisi d'una relació polèmica: Josep Yxart i Jacint Verdaguer", dins Anuari Verdaguer, Vic, 1995, p. 213-254.
 • CABRÉ, Rosa: "Josep Yxart i l'Ateneu barcelonès. Entre la modernitat cultural i el projecte cívic", Anuari de Filologia (Barcelona), vol. XX, secció C, núm. 8, 1997, p. 25-42.
 • CABRÉ, Rosa: "Narcís Oller i Josep Yxart: entre la vida i la literatura (1868-1877)", dins El Segle Romàntic. Actes del Col·loqui Narcís Oller. Valls: Cossetània, 1999, p. 55-88.
 • CABRÉ, Rosa: "Pròleg" al llibre de Josep Yxart Àngel Guimerà. Barcelona: Edicions 62, 1974, p. 7-14.
 • CALDERER, Luís: "De crítics i crítica literària", El Pou de Lletres (Manresa), núm. B/2, estiu del 1996, p. 35-36.
 • CARBONELL, Antoni: "Realisme", dins Literatura catalana XIX. Barcelona: Jonc, 1986, pp. 157-219.
 • CARBONELL, Antoni: "La Renaixença", dins Literatura catalana (Antoni Carbonell, Anto M. Espadaler, Jordi Llovet, Antònia Tayadella). Barcelona: Edhasa, 1980, p. 269-359.
 • CASAS, Joan: "Moltes cambres s'han tancat en deixar ells de guarnir-les", Serra d'Or (Barcelona), núm. 495, març del 2001, p. 57-59.
 • CASASSÚS, Josep Maria: "El influjo Yxart", La Vanguardia (Barcelona), 8 de mai del 1995, p. 28.
 • CASSANY, Enric: "Estudi introductori", dins Contes realistes. Barcelona: Edicions 62, 1994, p. 5-31.
 • CASSANY, Enric: "Museu secret. Llocs comuns de la crítica antinaturalista al 'Diari de Barcelona'", Els Marges (Barcelona), núm. 65, desembre del 1999, p. 5-22.
 • CASSANY, Enric: "Narcís Oller i l'art de la novel·la", dins El Segle Romàntic. Actes del Col·loqui Narcís Oller. Valls: Cossetània, 1999, p. 15-28.
 • CASTELLANOS, Jordi: "Tres cartes: Joep Yxart, Santiago Rsuiñol i Raimon Casellas", Els Marges (Barcelona), núm. 10, 1977, p. 77-82.
 • CASTELLANOS, Jordi: "Estudi introductori", dins Antologia de la poesia modernista, a cura de Jordi Castellanos. Barcelona : Edicions 62, 1990 (p. 5-74).
 • CASTELLANOS, Jordi: "La Renaixença vista pels modernistes", dins Actes del Col·loqui Internacional de la Renaixença, vol. II, Barcelona, 1994, p. 102-109.
 • CASTELLANOS, Jordi: "Josep Yxart", pròleg al llibre de l'autor Entorn de la literatura catalana de la Restauració. Barcelona: Edicions 62, 1980, p. 7-10.
 • CÒNSUL, Isidor: "L'Any del Segle Romàntic: balanç provisional", Serra d'Or (Barcelona), Any XXXVIII, núm. 437, maig del 1996, p. 50-52.
 • CÒNSUL, Isidor: "'La descoberta de la gran ciutat: París, 1878. 'Tarragona. Notes de color', per Josep Yxart", Serra d'Or (Barcelona), Any XXXVIII, núm. 434, febrer de 1996, p. 73.
 • CORBELLA, Ferran: "Santiago Rusiñol (1890-1931). Un dramaturg vuitcentista en els inicis de la modernitat", Revista de Catalunya (Barcelona), Nova etapa, núm. 123, novembre de 1997, p. 21-53.
 • CORBELLA, Ferran: "Josep Yxart i els inicis de la crítica teatral i cultural moderna", Assaig e Teatre. Revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral (Barcelona), núm. 10 i 11, març-juny del 1998, p. 239-242.
 • CORBELLA, Ferran: "L'obra culturalista de Josep Yxart", Revista de Catalunya (Barcelona), Nova etapa, núm. 132, setembre del 1998, p. 121-124.
 • COROLEU, Josep: "El teatro en Barcelona", La Vanguardia (Barcelona), 29 d'abril de 1892.
 • DOMINGO, J. M: "Sobre la relació entre Josep Pin i Soler i Josep Yxart: tres cartes de Pin a Yxart", dins Treballs de la Secció de Filologia i Història Literària, II, Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Tarragona, 1981, p. 109-123.
 • DOMINGO, J. M: "Tres cartes de Carles Bosch de la Trinxeria a Josep Yxart", Els Marges (Barcelona), núm. 33, 1986.
 • DURAN Tort, Carola: "Ernest Moliné i Brasés, defensor dels Jocs Florals", Anuari Verdaguer (Vic), núm. 9, 1997-2001, p. 155-177.
 • ESPADALER, Anton M: "Yxart", La Vanguardia (Barcelona), 12 d'abril del 2008, p. 42.
 • FÀBREGAS, Xavier: "Àngel Guimerà i el teatre del seu temps: Josep Yxart i la reflexió teòrica", dins Història de la Literatura Catalana. Part Moderna. Barcelona: Ariel, vol. 7, 1986, p. 557-562.
 • FARRÉS, Pere: "Els Jocs Florals de Barcelona i la renovació del teatre català (1875-1880)", Serra d'Or (Barcelona), Any XXXVII, núm. 431, novembre del 1995, p. 39-41.
 • FERNÁNDEZ Almagro, M: "Evocación de José Yxart", La Vanguardia (Barcelona), 6 de febrer de 1957.
 • GALLÉN, Enric: "Xavier Fàbregas, historiador del teatre català modern", Estudis Escènics (Barcelona), núm. 30, desembre del 1988, p. 25-41.
 • GAVAGNIN, Gabriela: "La Teoria poètica de Víctor Català", dins Miscel·lània Jordi Carbonell 1. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1991, p. 219-234.
 • GERSÚA, Darío: "El año pasado", La Publicidad (Barcelona), 20 de febrer del 1887.
 • GIBERT, Miquel Maria: "La responsabilitat cívica del dramaturg en el segle XIX: els models d'Antoni Ribot i Fontserè i de Joan Mañé i Flaque", dins La projecció social de l'escriptor en la literatura catalana contemporània. Lleida : Punctum, 2007, p. 211-219.
 • GRAU Garau, Andreu: "Vida i art en la novel·la d'Oller. (Un comentari sobre 'La febre d'or')", dins El Segle Romàntic. Actes del Col·loqui Narcís Oller. Valls: Cossetània, 1999, p. 265-275.
 • JORBA, Manuel: "Noves publicacions sobre la literatura catalana del segle XIX", Els Marges (Barcelona), núm. 4, maig del 1975, p. 88-97.
 • LLANAS, Manuel: "Notes sobre l'ús culte del català en algunes polèmiques dels anys vuitanta del segle XIX", Anuari Verdaguer (Vic), núm. 8, 1993-1994, p. 81-109.
 • LLANAS, Manuel: "Contribució a l'inventari de l'obra dispersa i original de Narcís Oller", Anuari Verdaguer (Vic), núm. 9, 1997-2001, p. 9-17.
 • MARAGALL, Joan: "Josep Yxart", La Veu de Catalunya (Barcelona), núm. 24, 1895.
 • MALUQUER i Viladot, Joan: "J. Yxart, recuerdos de ayer", La Vanguardia (Barcelona), 12 de juny de 1895.
 • MAÑÉ i Flaquer: "Josep Yxart", Diario de Barcelona (Barcelona), 31 de març de 1895.
 • MARCO, Joaquín: "Josep Yxart, por Albert Bensoussan", La Vanguardia (Barcelona), 21 d'abril del 1983, p. 41.
 • MASRIERA, Artur: "Triunfantes y olvidados", La Vanguardia (Barcelona), 18 d'agost de 1912.
 • MASSÓ i Casas: "Josep Yxart", Catalònia (Barcelona), núm. 1, 25 de febrer de 1898.
 • MATHEU, Francesc: "El verso y la prosa", Lectura popular, núm. 85, maig de 1913.
 • MENDOZA, Carlos: "Bibliografía. "El año pasado. Letras y Artes en Barcelona" por J. Yxart", La Ilustración Ibérica (Barcelona), IV, núm. 162, 6 de febrer del 1886.
 • MENDOZA, Carlos: "El año pasado (1888)", La Ilustración Ibérica (Barcelona), VI, núm. 267, 11 de febrer del 1888.
 • MIQUEL i Badia, F.: "Joan Yxart", Diario de Barcelona (Barcelona), 4 de juny de 1895.
 • MONTOLIU, Manuel de: "A la memoria de José Yxart", Diario de Barcelona (Barcelona), 11 d'octubre de 1952.
 • MORAGAS, Jeroni de: "Entorn del silenci de Narcís Oller", Serra d'Or (Barcelona), Any IV, segona època, núm. 10, octubre de 1962, p. 33-35.
 • MUDARRA: "El año pasado (1888)", La Vanguardia (Barcelona), 22 de gener del 1888.
 • MUSTÉ, Agustí: "La valía personal de Yxart", La República Nacional (Tarragona), 24 de maig del 1896.
 • OLIVA Brigman, Joan: "Yxart y la inmortalitat", La Copona (Barcelona), maig de 1896.
 • OLLER, Narcís: "Una visita a Edmond de Goncourt", La Vanguardia (Barcelona), 26 de juliol de 1896.
 • OPISSO, Alfred: "Yxart y Tarragona", El Renacimiento (Barcelona), maig de 1896.
 • OPISSO, Alfred: "Vida de periodistas ilustres", dins Anuari de l'Associació de premsa diària de Barcelona (Barcelona), 1 de maig de 1923.
 • PALACÍN Artiga, Albert: "Enumeració i estudi de la temàtica sociofolklòrica en la primera part de 'Vilaniu' de Narcís Oller", dins El Segle Romàntic. Actes del Col·loqui Narcís Oller. Valls: Cossetània, 1999, p. 287-296.
 • PANYELLA i Ferreres, Ramon: "'El Segle Romàntic. Actes del Col·loqui sobre Yxart i el seu temps'", Revista de Catalunya (Barcelona), Nova etapa, núm. 165, setembre del 2001, p. 106-112.
 • PASSARELL, Jaume: "Yxart", Mirador (Barcelona) 25 d'octubre de 1932 i 17 d'agost de 1933.
 • PIÑOL, Rosa Maria: ""Els Marges" crea la primera colección de crítica literaria", La Vanguardia (Barcelona), 24 de febrer del 1992, p. 27.
 • PIÑOL, Rosa Maria: "Aparece el primer volumen de la obra completa de Yxart", La Vanguardia (Barcelona), 26 de maig del 1995, p. 56.
 • PIÑOL, Rosa Maria: "Clásicos como Oller, Puig i Ferreter, Yxart o Gener vuelven a las librerías", La Vanguardia (Barcelona), 30 de gener del 2008, p. 44.
 • PINYOL, Ramon: "La difusió internacional de Verdaguer", Nexus (Barcelona), núm. 29, desembre del 2002, p. 66-79.
 • ROCA i Roca, Josep: "Josep Yxart", La Ilustració Catalana (Barcelona), núm. 255, 28 de febrer de 1895.
 • ROCA i Roca, Josep: "Crónica", L'Esquella de la Torratxa (Barcelona), 31 de maig de 1895.
 • ROCA i Roca, Josep: "La semana en Barcelona", La Vanguardia (Barcelona), 2 de juny de 1895.
 • ROIG i Queralt, Francesc: "La Renaixença del Camp de Tarragona als Jocs Florals", Treballs de la Secció de Filologia i Història Literària (Tarragona), núm. IV, 1985, p. 37-70.
 • RUSIÑOL, Santiago: "A l'Yxart", La Veu de Catalunya (Barcelona), núm. 24, 1895.
 • SABORIT, Pere: "Exercici d'autoanàlisi", El País-Quadern (Barcelona), núm. 1251, 20 de març del 2008, p. 5.
 • SÁNCHEZ, Roberto G: "Un gran crítico dramático del XIX: José Yxart", Ínsula (Madrid), XVI, núm. 172, 1961.
 • SARDÁ, Joan: "José Yxart y Moragas", La Vanguardia (Barcelona), 22 de desembre del 1897, p. 4-5.
 • SARRAMÍA, Tomás: "Escritores catalanes en la 'Revista Puertorriqueña' (1887-1893)", dins Actes del Tercer Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica. Toronto, 1982. Estudis en honor de Josep Roca-Pons. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1983 (p. 201-215).
 • SOJO, Francisco de: "L'enterro d'en Joseph Yxart", El Renacimiento (Barcelona), maig de 1896.
 • SOLDEVILA,Carles: "Josep Yxart i Moragas", dins el llibre Figures de Catalunya, Barcelona: 1955.
 • SOLÉ i Camardons, Jordi: "Josep Yxart i el discurs sobre l'idioma entre la Renaixença i el modernisme", Escola catalana (Barcelona), vol. XXVIII, núm. 299, abril del 1933, p. 11-13.
 • SOLÉ i Camardons, Jordi: "La defensa de l'idioma i de la realitat de Josep Yxart", dins Lallengua que ens va parir. Barcelona: Dux, 2007.
 • SOTELO, Adolfo: "Narcís Oller y las relaciones literarias entre Cataluña y España (1884-1902)", dins El Segle Romàntic. Actes del Col·loqui Narcís Oller. Valls: Cossetània, 1999, p. 107-130.
 • SOTELO, Adolfo: "Un crítico a la altura de Clarín", La Vanguardia (Barcelona), 14 de juny del 1996, p. 44.
 • TORRENTS, Ricard: "Les ciutats de Verdaguer... París", Avui (Barcelona), 23 d'abril del 2002, p. 13.
 • TORRES, David: "Veinte cartas inéditas de Emilia Pardo Bazán a José Yxart", Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, LIII, 1977, p. 383-409.
 • TRENC Ballester, Eliseu: "París, infern o paradís dels modernistes", dins Actes del Dotzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Volum II. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2003, vol. II, p. 7-21.
 • TRIADÚ, Joan: "Josep Yxart en el seu temps", Pont Blau (Ciutat de Mèxic), núm. 2, octubre de 1952, recollit a La literatura catalana i el poble, Barcelona: Selecta, 1961, p. 34-47.
 • VALL, Xavier: "La primera narració catalana de Narcís Oller, escrita amb Josep Yxart: "La Pagesia"", Els Marges (Barcelona), núm. 51, 1994, p. 63-82.
 • VALL i Solaz, F. Xavier: "La ciència en la poesia catalana del segle XIX", Caplletra (València), núm. 39, tardor del 2005, p. 9-59.
 • VILANOVA, Antonio: "Gratitud con Barcelona", La Vanguardia (Barcelona), 8 de juny del 2001, p. 6.
 • YATES, Alan: "'Vilaniu' dins la trajectòria literària de Narcís Oller", dins Actes del Quart Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Basilea, 22-27 de març de 1976. Barcelona : Abadia de Montserrat, 1977, p. 369-394.