Autors i Autores

Josep Yxart
1852-1895

Estudis

 • BENOUSSAN, Albert: José Yxart (1852-1895). Théatre et critique a Barcelone, tesi doctoral, París, 1978 i Atelier des reproductions des theses, Université de Lille, 1982.
 • BLANCO García, Francisco: Literatura española del siglo XIX. Madrid: 1891.
 • CABRÉ, Rosa: Epistolari Josep Yxart - Narcís Oller, estudi i edició anotada, tesi doctoral inèdita llegida ala Universitat de Barcelona el 26 de juny de 1985.
 • CABRÉ, Rosa: José Yxart. Crítica dispersa. Barcelona: Lumen, 1996.
 • DURAN i Sanpere, Agustí: Editores y libreros de Barcelona. Barcelona: José Bosch, 1952.
 • MONTOLIU, Manuel de: José Yxart. El gran crítico del renacimiento literario catalán. Tarragona: Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1956.
 • MUSTÉ, Agustín: Yxart y sus obras : estudio biográfico-crítico. Tarragona: Tip. de F. Arís é Hijo, 1897.
 • PALAU i Dulcet: El año artístico y literario en Barcelona. Barcelona: 1895.
 • PLA, Josep: Santaigo Rusiñol i el seu temps, dins Tres artistes. Obra Completa, vol. X, Barcelona: Destino, 1968, pp. 41-52.
 • ROVIRA i Gómez, Salvador J.: Josep Ixart i de Moragas i el seu entorn familiar (1852-1895), Tarragona: edició de l'autor, 1989.
 • RUIZ Porta, Juan: Tarraconenses il·lustres. Tarragona: 1891.
 • SARDÀ, Joan: Josep Yxart: estudio necrológico. Barcelona: Ateneo Barcelonés, 1898.
 • SUMOI, Ramon: José Yxart y su crítica, tesi de llicenciatura, Universitat de Barcelona (inèdita), 1962.