Autors i Autores

Josep Yxart
1852-1895

La descoberta de la gran ciutat: París, 1878.

A cura de Rosa Cabré Monné, l'estudiosa més important de l'obra yxartiana, aquest volum aplega els articles que el crític tarragoní escriví arran del seu primer viatge a París, a l'Exposició Universal de l'any 1878, amb el seu cosí Narcís Oller, i que aparegueren als números 525-527 de la revista La Renaixensa signats amb el pseudònim O. Y. En aquella època, Oller tenia 32 anys i Josep Yxart 26, i el viatge en qüestió, com explica Rosa Cabré, significa un punt d'inflexió en la seva carrera. Després dels anys d'estudi, i davant d'una crisi personal d'incertesa, Yxart decideix dedicar-se plenament a la crítica literària, abandonant tant les tendències familiars legals com les vicissituds poètiques i literàries. Els articles inclosos en aquest llibre, doncs, formen part de "l'etapa de tempteig" que definiria més endavant la seva convicció de crític literari. A més a més dels articles pròpiament, s'hi inclou també una espècie de dietari que Yxart anava anotant i que, en paraules del propi autor "és el revers de la medalla de l'article".