Autors i Autores

Josep Yxart
1852-1895

Obres catalanes.

Encapçalades per un proemi de Narcís Oller, on se'ns commina a guardar aquest llibre "com arca santa del pensament y el cor d'un gran artista", aquesta edició de part dels escrits que Josep Yxart va deixar escrits en català defineixen els interessos de l'autor i mostren la seva polifacètica intel·lectualitat. El llibre està dividit en cinc apartats: un de Poesia, un altre de Quadros en prosa -amb textos propers a la prosa poètica com "Lo rellotge", "De nit"o "Passeig pel moll"-, un tercer d'Estudis Critichs -on s'hi inclouen el seu cèlebre assaig sobre el teatre català, guanyador de l'únic premi que rebé Yxart en vida, i altres escrits important sen la seva carrera com a crític tals com "Lletra a n'Albert Savine", "Los mestres en Gay Saber" o "Enrich Ibsen"-, dos Discursos i un últim episodi amb títol Apuntacions d'un sociolech. Des de la poesia d'Àngel Guimerà, al teatre nòrdic passant per la descripció quasi antropològica d'una festa major catalana, els escrits aplegats en aquest valuós volum donen fe de l'actitud crítica d'Yxart i demostren per què el tarragoní és una figura clau per entendre la crítica literària de finals del segle XIX, a Catalunya però també a Europa, prefigurant moltes de les actituds intel·lectuals que seguirien durant els primers anys del segle XX al continent.