Autors i Autores

Antoni Ferrer Perales

Coberta de La dansa de les hores.

La dansa de les hores


Alba al Bosquet de Moixent

Les terres, blanques. Negres, els pins i les alzines.
De boira baixa grises, les llomes i fondàries.
El món, parat encara. La llum, inofensiva.
T'has de plantar la tenda damunt l'espill de l'aigua.

(Del llibre La dansa de les hores. Catarroja: Perifèric, 2006, p. 47)