Autors i Autores

Antoni Ferrer Perales

Coberta de Partitura laberint.

Partitura laberint

II

Ciutats com Brandemburg, on la tenebra
resulta moderada, concertades.
On, de proporcions asserenades,
l'assumpta finitat de la palpebra.

Del cor ensems, de les ardors donades
al tall, a la carena i a la gebra.
D'una llum que, guarida de la febra,
il·lumine sens ira les murades.

Així, de pau, tallat i just lo somni,
faig la cançó. I ni m'acuit d'eixida,
ni rest poruc: em lliure al seny i a l'aula.

Potser així, tocant fins l'alt insomni,
civil faré la fera i amansida.
La música compon la vella faula.

(18, 22-23/II/83)

(Del llibre Partitura laberint. Gandia: Ajuntament, 1984, p. 18)