Autors i Autores

Antoni Ferrer Perales

Articles i entrevistes (selecció)

  • ALPERA, Lluís: "Un treball d'orfebreria lírica", Lletres Valencianes (València), núm. 45, abril de 2016.
  • CAYÓN, Alba: "L'eco de la forma", Caràcters (València), núm. 72, estiu de 2015, p. 14-15.
  • COLLADO, Francesc: "La poesia d'Antoni Ferrer i Perales", blog Jasipren, 3 de desembre de 2012. (Enllaç)
  • RODA, Lluís: "Eixida al laberint. Fragments de clau mestra per a la poesia d'Antoni Ferrer", Aiguadolç (Dénia), núm. 27, 2002, p. 83-95.
  • RODRÍGUEZ-CASTELLÓ, Manel: "L'eplendor de la forma", Saó (València), 1 de juny de 2015.
  • SOLER, Eva: "Poesia reunida (1979-2006) d'Antoni Ferrer", Liquids. Revista d'Estudis Literaris Ibèrics, núm. 3, 2009, p. 105-107.
  • SÒRIA, Enric: "Pròleg", dins AA. DD.: Els deus no abandonen Antoni. Homenatge a Antoni Ferrer. Benicarló: Onada, 2015.
  • SÒRIA, Enric: "L'esplendor de la forma", El País (València), 4 de març de 2015.