Autors i Autores

Josep Maria de Sagarra
1894-1961

Memòries [Fragments]

Don Benet Maria de i de Mercante nasqué el 5 d'octubre de 1772. Per una prometença que havia fet el seu pare, es passà, de molt criatura, dos anys a l'escolania de Montserrat; això degué marcar la seva vida amb una arreladíssim devoció a la Patrona de Catalunya, tant que en el testament disposà que el seu cor fos enterrat en el monestir.

Don Benet Maria no va inventar la pólvora; no era llarg d'estudis ni d'imaginació ni va tenir, com el seu pare, debilitats poètiques ni pretensions d'historiador. Encara que ocupà algun càrrec en confraries i societats piadoses, i fins fou regidor de l ciutat de Barcelona, la llarga i sòlida vida de don Benet Maria es caracteritza per la mansíssima grisor que la tenyeix de dalt a baix. Si de vell va representar alguna cosa, va ser empès pel seu fill Ferran, que ja fou tota una altra mena de personatge.

(De les Memòries I. Barcelona: Edicions 62 - La Caixa, 2000 [4a edició])