Autors i Autores

Josep Maria de Sagarra
1894-1961

Un article a El Temps [Fragment]

Sagarra va canviar d'estil, de gust, abans de fer-se conèixer públicament, i el seu èxit, constata Pla, va contribuir al canvi de gust del país. 'És la literatura de Sagarra -sobretot la poesia- el que donà el cop de gràcia -escriu Pla- a l'estil gòtic dels noucentistes (que Fabra respectava en Guerau de Liost i no gens en els pastitxos medievals de Carner), el que contribuí d'una manera més activa al canvi de gust que havia imperat fins llavors en el país', allò que va fer que els escriptors, després d'ell escrivissin 'd'una manera més catalana, més directa i més comprensible' i deixessin enrere 'l'estil frigorificat, preciocista i sense microbis dels noucentistes'.

(Lluís Bonada: "El canvi d'estil de Josep Maria de Sagarra", El Temps, 15 d'abril de 1996)