Autors i Autores

Alegria Julià

2. Revista digital Cornabou (2001)

Què és per a tu la literatura infantil i juvenil?
–Un excel·lent vehicle perquè els menuts i els joves s'introdueixin en el camp de la lectura i l'escriptura. Una manera d'activar la imaginació. Un instrument per augmentar el vocabulari i l'expressió oral. Una manera de divertir-se i sentir-se sempre acompanyat per un amic que no et falla mai.

Creus que en general aquest àmbit literari té el tractament que es mereix des dels mitjans de comunicació?
–No. La literatura infantil i juvenil té molt poca difusió, només se'n parla en anuncis propagandístics, de cara la comercialització. Hi ha algunes emissores de ràdio que hi dediquen un temps, però és insuficient. No arriba al gran públic. S'haurien de fer programes televisius engrescadors. I també per televisió s'haurien de difondre les activitats que organitzen algunes biblioteques sobre l'animació a la lectura.

–Què opines de l'expectació que provoquen les obres best-seller, generalment importades i influïdes per la promoció prèvia dels grans mitjans?
–És una llàstima que això no es faci amb autors catalans, però em sembla bé, ja que aquesta expectació fomenta que es parli de literatura infantil, encara que sigui parcialment. Pot ser un començament. Darrere d'aquests llibres sensacionalistes en poden venir d'altres. Amb tot aquest fenomen, el que veritablement considero important és el fet de crear lectors.

Creus que les lectures dels joves han de ser obligatòries dins de la seva etapa escolar i acadèmica
–Haurien de ser orientatives i optatives i no obligatòries. De tota manera s'hauria de crear dins l'aula una estona per a llegir en silenci i un espai per a intercanviar opinions sobre el que s'ha llegit (de la mateixa manera que comenten una pel·lícula que han vist). És molt important que els nens i joves es recomanin llibres i se'ls deixin. Al mateix temps que es fomenta la lectura, es desperta el sentit crític i es manifesten els diferents interessos del lector. El que s'ha d'evitar de totes totes, és fer treballs obligatoris sobre el llibre que s'ha llegit. Si als adults ens fessin fer obligatòriament un resum del diari segurament el deixaríem de llegir. De tota manera com autora he de dir que sovint he anat a escoles on m'han ofert treballs fets pels alumnes: dibuixos, rodolins, finals diferents, continuació de la història, una història paral·lela… Eren treballs fets amb il·lusió que em demostraven que la lectura del meu llibre els havia motivat.

–Com valores la literatura catalana per a joves actual?
–Actualment està en un bon moment. Hi ha molts llibres publicats amb un gran ventall de temes i arguments que poden satisfer les expectatives dels lectors i lectores de totes les edats.

Alguna temàtica especial apareix sovint en la teva obra?
–Generalment els meus llibres exposen situacions viscudes per nois i noies, situacions que poden ser reals i que sovint tenen un punt d'imaginació que es vol escapar de la realitat quotidiana.

Com veus el progressiu ús d'Internet per part dels joves en relació al coneixement i la difusió dels autors i la seva obra?
–L'ús d'Internet, evidentment treu hores de lectura, però és un interès que té molts alts i baixos. Sovint les persones (grans i petits) s'enganxen a Internet una bona temporada però després se'n cansen i deixa de ser un obvi, sobretot quan l'ordinador ha esdevingut una eina de treball. Aleshores es torna al llibre. Un llibre et pot acompanyar a tot arreu i pot estar amb tu en qualsevol moment.

(Cornabou. Revista de Literatura Infantil i Juvenil, 2001)