Autors i Autores

Carles Decors

F.M.: Fragmentació Modulada

A F.M. Fragmentació Modulada, Carles Decors parla, per primera vegada en la literatura catalana contemporània, d'uns aspectes quotidians prou coneguts dels dies que vivim, un món de canuts, d'amfetes i de xeringa hipodèrmica. Un món enfollit amb rituals nocturns de "follets alcohòlics i amfetamínics solcant amb bogeria les neurones i les venes". Un món, en darrer terme, on hom mor, també, per sobredosi d'heroïna.

(Isidor Cònsul. "Tripis, cavalls, camells i ionquis", Avui, 12 de desembre del 1984)


* * *

Ignoro cuánto hay de autobiográfico en este descenso a los infiernos de la ciudad y de uno mismo que Carles Decors relata en esta primera novela, y tampoco creo que sea imprescindible saberlo. Más interés tiene señalar que la contundente exactitud de una escritura rara vez artificiosa o poetizante a ultranza anuncia, en algunos pasajes de la novela, al escritor que Carles Decors puede llegar a ser.

(Julio A. Máñez. "Breve crónica urbana", Que y Donde, 21-27 de maig del 1984)

* * *

Existeix un món nocturn i urbà on la poesia, les cançons de germanor, l'amistat i els paratges boscans són aliens, marcians. Un món on nens que porten caçadores negres amb àligues imperials, xaves propers a la delinqüència, femelles addictes al cavall o amfetamíniques, ionquis, lesbianes engrapadores de lesbianes, transvestits, s'erigeixen en actors absoluts d'una nit que, sens dubte, pot destruir aquells que s'hi endinsen. Aquest entorn, llardós i virolat, on plaer i fàstic s'agermanen, és el que Carles Decors tempta de presentar-nos en la història d'amor, recerca i desesperació que conforma FM: Fragmentació Modulada

(V. Július. "Villatoro i Decors ens parlen de nosaltres i no dels bons temps", El Món, 18 de maig del 1984)

* * *

La gran virtut de F.M. Fragmentació, de Carles Decors, novel·la que situa l'acció en el món dels adolescents i joves actuals, amb un peu a casa i l'altre en el submón, és que tot el que explica resulta perfectament creïble. Una virtut gran i, tractant-se del món en què se submergeix l'acció, rara. Tan rara, que és potser el primer cas en la nostra literatura, i en tota literatura políticament arraconada per l'acció dels designis polítics, en què aquest món apareix tal com és; tan coherent, que ens resulta més real que no pas la mateixa realitat... En conseqüència, aquest era, fins a arribar a Carles Decors, un món literàriament verge.

(Ramon Barnils. "FM Fragmentació", La Gaceta del libro, 15-30 d'abril del 1984)