Junta 1980

Composició i càrrec

Josep M. Castellet — President
Avel·lí Artís-Gener, "Tísner" — Vicepresident Principat
Enric Valor — Vicepresident País Valencià
Josep M. Llompart — Vicepresident Illes
Jaume Fuster — Secretari
Joaquim Carbó — Tresorer
Oriol Pi de Cabanyes — Vocal Principat
J. Ramon Bach — Vocal Principat
Antoni Serra — Vocal Illes
Llorenç Capellà — Vocal Illes
Josep Piera — Vocal País Valencià
Josep Navarro — Vocal País Valencià

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977

Comissió consultiva