Junta 1983

Composició i càrrec

Josep M. Llompart President
Jaume Fuster Vicepresident Principat
Joan Mas Vives  Vicepresident Illes
Josep Piera Vicepresident País Valencià
Ignasi Riera Secretari
Joaquim Carbó  Tresorer
Guillem-Jordi Graells Vocal Principat
Margarida Aritzeta Vocal Principat
Josep M. Palau Camps Vocal Illes
Àngel Terron  Vocal Illes
Andreu Morell Vocal País Valencià
Jaume Pérez Montaner —  Vocal País Valencià

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977

Comissió consultiva