Junta 1985

Composició i càrrec

Josep M. Llompart — President
Isabel-Clara Simó  Vicepresidenta Principat
Josep M. Palau Camps — Vicepresident Illes
Jaume Pérez Montaner  Vicepresident País Valencià
Ignasi Riera  Secretari
Guillem-Jordi Graells Tresorer
Margarida Aritzeta Vocal Principat
Joaquim Soler  Vocal Principat
Àngel Terron  Vocal Illes
Gabriel Janer Manila Vocal Illes
Adolf Beltran Vocal País Valencià
Joan M. Monjo  Vocal País Valencià

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977

Comissió consultiva