Junta 2006

Composició i càrrec

Jaume Pérez Montaner President
Núria Albó Vicepresident  Principat
Ramon Guillem — Vicepresident País Valencià
Gabriel de la S. T. Sampol Vicepresident Illes
Lluïsa Julià Secretària
Laura Santamaria — Tresorera
Mercè Canela Vocal Principat
Adrià Chavarria Vocal Principat
Ricard Mirabete Vocal Principat
Salvador Company Vocal País Valencià
Manel Garcia Grau — Vocal País Valencià (fins al juny de 2006)
Dolors Jimeno  Vocal País Valencià
Margarita Ballester Vocal Illes
Iolanda Bonet Vocal Illes
Josep Ramon Cerdà Vocal Illes

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977

Comissió consultiva