Junta 2004

Composició i càrrec

Jaume Pérez Montaner President
Núria Albó — Vicepresident Principat
Josep Ballester  — Vicepresident País Valencià
Antònia Vicens  — Vicepresidenta Illes
Lluïsa Julià  — Secretària
Joan-Josep Isern  — Tresorer
Irene Boada Vocal  — Principat
Mercè Canela  — Vocal Principat
Laura Santamaria  — Vocal Principat
Adrià Chavarria  — Vocal Principat
Manuel Garcia Grau  — Vocal País Valencià
Ramon Guillem  — Vocal País Valencià
Dolors Jimeno  — Vocal País Valencià
Rosa M. Planas  — Vocal Illes
Gabriel de la S.T. Sampol  — Vocal Illes
Iolanda Bonet  — Vocal Illes

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977

Comissió consultiva