Junta 2017

Composició i càrrec (des de març 2017)

Bel Olid — Presidenta
Pau Vadell — Vicepresident Illes
Gemma Pasqual  Vicepresidenta País Valencià
Jordi Martín Lloret  Vicepresident Principat
Maria Antònia Massanet  Secretària
Vicent Penya — Tresorer
Helena Alvarado  Vocal Illes
Pere Gomila  Vocal Illes
Laia Martinez i Lopez  Vocal Illes
Núria Cadenes — Vocal País Valencià
Carles Cortés — Vocal País Valencià
Octavi Monsonís  Vocal País Valencià
Miquel Cabal — Vocal Principat
Sebastià Portell — Vocal Principat (cooptat des del maig)
Ricard Ruiz Garzón — Vocal Principat

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977


Comissió consultiva