Junta 2008

Composició i càrrec

Guillem-Jordi Graells — President
Mercè Canela — Vicepresidenta Principat
Ramon Guillem Vicepresident País Valencià
Miquel Bezares — Vicepresident Illes
Lluïsa Julià — Secretària
Laura Santamaria Tresorera
Anna Casassas — Vocal Principat
Adrià Chavarria Vocal Principat
Magí Sunyer — Vocal Principat
Salvador Company Vocal País Valencià
Gemma Pasqual Vocal País Valencià
Isabel Robles — Vocal País Valencià
Margarita Ballester Vocal Illes (fins a l'abril)
Iolanda Bonet Vocal Illes
Aina Ferrer Vocal Illes (des de l'octubre)
Magdalena Gelabert Vocal Illes (fins al setembre)
Ismael Pelegrí Vocal Illes (des del maig)

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977

Comissió consultiva