Junta 1993

Composició i càrrec

Avel·lí Artís-Gener ,"Tísner" President
Francesc Parcerisas Vicepresident Principat
Ponç Pons Vicepresident Illes
Jaume Pérez Montaner Vicepresident País Valencià
Vicenç Llorca Secretari
Xavier Pérez Torio Tresorer
Oriol Castanys Vocal Principat
Marta Nadal Vocal Principat
Ramon Pla — Vocal Principat
Xavier Abraham Vocal Illes
Eusèbia Rayó Vocal Illes
Antoni Vidal Ferrando Vocal Illes
Josep Ballester Vocal País Valencià
Vicent Berenguer Vocal País Valencià
Josep Franco Vocal País Valencià

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977

Comissió consultiva