Junta 2009

Composició i càrrec

Mercè Canela — Vicepresidenta Principat
Ramon Guillem — Vicepresident País Valencià
Miquel Bezares — Vicepresident Illes
Lluís Hansen — Secretari
Agustí Segarra — Tresorer
Anna Casassas — Vocal Principat
Jordi Pijoan — Vocal Principat
Jaume C. Pons Alorda — Vocal Principat
Magí Sunyer — Vocal Principat
Salvador Company — Vocal País Valencià
Gemma Pasqual — Vocal País Valencià
Isabel Robles — Vocal País Valencià
Iolanda Bonet — Vocal Illes
Aina Ferrer — Vocal Illes
Ismael Pelegrí — Vocal Illes

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977

Comissió consultiva