Junta 1982

Composició i càrrec

Josep M. Castellet President
Avel·lí Artís-Gener ,"Tísner" Vicepresident Principat
Josep M. Llompart  Vicepresident Illes
Josep Piera  Vicepresident País Valencià
Jaume Fuster  Secretari
Joaquim Carbó  Tresorer
Guillem-Jordi Graells — Vocal Principat
Maria Oleart  Vocal Principat
Joan Mas Vives  Vocal Illes
Antoni Serra — Vocal Illes
Vicent Franch  Vocal País Valencià
Andreu Morell — Vocal País Valencià

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977

Comissió consultiva