Junta 2015

Composició i càrrec (des de març 2015)

Bel Olid  Presidenta
Miquel BezaresVicepresident Illes
Gemma Pasqual Vicepresidenta País Valencià
Mireia Vidal-Conte Vicepresidenta Principat (fins al setembre)
Jordi Martín Lloret Vicepresident Principat (cooptat des del setembre)
Lluís Hansen Secretari
Vicent Penya Tresorer
Helena Alvarado Vocal Illes
Laia Martinez i Lopez Vocal Illes
Ismael Pelegrí Vocal Illes
Núria Cadenes Vocal País Valencià
Carles Cortés  Vocal País Valencià
Francesc Mompó Vocal País Valencià
Mercè Canals Vocal Principat
Jordi Martín Lloret Vocal Principat (fins al setembre)
Carles Molins Vocal Principat
Rodolfo del Hoyo Vocal Vocal Principat (cooptat des del desembre)

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977


Comissió consultiva