Junta 1984

Composició i càrrec

Josep M. Llompart  President
Jaume Fuster  Vicepresident Principat
Joan Mas Vives  Vicepresident Illes
Josep Piera  Vicepresident País Valencià
Ignasi Riera  Secretari
Joaquim Carbó  Tresorer
Guillem-Jordi Graells — Vocal Principat
Margarida Aritzeta  Vocal Principat
Josep M. Palau Camps  Vocal Illes
Àngel Terron  Vocal Illes
Andreu Morell  Vocal País Valencià
Jaume Pérez Montaner Vocal País Valencià
 

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977

Comissió consultiva