Junta 1997

Composició i càrrec

Jaume Fuster — President
Carme Arenas — Secretària
Josep Ballester — Vicepresident País Valencià
Antònia Vicens — Vicepresidenta Illes
Francesc Parcerisas — Vicepresident Principat
Carles Duarte — Tresorer
Jordi Coca — Vocal Principat
Cinta Massip — Vocal Principat
Roser Vernet — Vocal Principat
Xulio-Ricardo Trigo — Vocal País Valencià
Ramon Guillem Alapont Vocal País Valencià
Manuel Garcia Grau — Vocal País Valencià
Maria de la Pau Janer — Vocal Illes
Guillem Rosselló Bujosa — Vocal Illes
Gabriel Florit — Vocal Illes

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977

Comissió consultiva