Junta 1996

Composició i càrrec

Jaume Fuster President
Francesc Parcerisas — Vicepresident Principat
Ponç Pons — Vicepresident Illes
Jaume Pérez Montaner — Vicepresident País Valencià
Vicenç Llorca — Secretari
Carles Duarte — Tresorer
Jordi Coca — Vocal Principat
Cinta Massip Vocal Principat
Ramon Pla Vocal Principat
Xavier Abraham — Vocal Illes
Maria de la Pau Janer Vocal Illes
Antoni Vidal Ferrando Vocal Illes
Josep Ballester Vocal País Valencià
Josep Franco — Vocal País Valencià
Xulio-Ricardo Trigo Vocal País Valencià

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977

Comissió consultiva