Junta 2007

Composició i càrrec

Guillem-Jordi Graells — President
Mercè Canela  Vicepresidenta Principat
Ramon Guillem  Vicepresident País Valencià
Miquel Bezares Vicepresident Illes
Lluïsa Julià — Secretària
Laura Santamaria  Tresorera
Anna Casassas Vocal Principat
Adrià Chavarria  Vocal Principat
Magí Sunyer  Vocal Principat
Salvador Company Vocal País Valencià
Gemma Pasqual Vocal País Valencià
Isabel Robles Vocal País Valencià
Margarita Ballester Vocal Illes
Iolanda Bonet Vocal Illes
Josep Ramon Cerdà Vocal Illes (fins al setembre)
Magdalena Gelabert Vocal Illes (des de l'octubre)

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977

Comissió consultiva