Junta 1990

Composició i càrrec

Joan Fuster President
Montserrat Roig Vicepresidenta Principat
Antoni Serra — Vicepresident Illes
Jaume Pérez Montaner Vicepresident País Valencià
Guillem J. Graells  Secretaria
Joan Casas — Tresorer
Teresa Duran Vocal Principat
Valerià Pujol Vocal Principat
Andreu Sotorra — Vocal Principat
Jaume Pomar Vocal Illes
Eusèbia Rayó Vocal Illes
Antoni Vidal Ferrando Vocal Illes
Josep Ballester Vocal País Valencià
Vicent Berenguer Vocal País Valencià
Josep Franco  Vocal País Valencià

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977

Comissió consultiva