Junta 1988

Composició i càrrec

Joan Fuster  President
Isabel-Clara Simó  Vicepresidenta Principat
Josep M. Palau — Vicepresident Illes
Jaume Pérez Montaner  Vicepresident País Valencià
Guillem-Jordi Graells Secretari
Maria-Antònia Oliver — Tresorer
Joaquim Soler  Vocal Principat
Mercè Company — Vocal Principat
Gabriel Janer Manila  Vocal Illes
Miquel Rayó  Vocal Illes
Lluís Alpera Vocal País Valencià
Josep Franco  Vocal País Valencià

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977

Comissió consultiva