Junta 2002

Composició i càrrec

Jaume Pérez Montaner President
Carles Duarte— Vicepresident Principat
Josep Ballester Vicepresident País Valencià
Antònia Vicens Vicepresident Illes
Lluïsa Julià Secretària
Joan-Josep Isern Tresorer
Núria Albó Vocal Principat
Josep-Francesc Delgado Vocal Principat
Xavier Duran Vocal Principat
Toni Cucarella Vocal País Valencià
Manuel Garcia Grau Vocal País Valencià
Ramon Guillem Alapont Vocal País Valencià
Xúlio Ricardo Trigo  Vocal País Valencià
Joan Cerdà Subirachs Vocal Illes (substituït el juliol de 2002 per Xesca Ensenyat)
Víctor Gayà Vocal Illes
Cèlia Riba Vocal Illes

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977

Comissió consultiva