Junta 1992

Composició i càrrec

Avel·lí Artís-Gener ,"Tísner" President
Francesc Parcerisas  Vicepresident Principat
Ponç Pons Vicepresident Illes
Jaume Pérez Montaner Vicepresident País Valencià
Vicenç Llorca Secretari
Joan Casas — Tresorer
Xavier Pérez Torio Vocal Principat
Valerià Pujol Vocal Principat
Andreu Sotorra — Vocal Principat
Jaume Pomar Vocal Illes
Eusèbia Rayó —Vocal Illes
Antoni Vidal Ferrando Vocal Illes
Josep Ballester Vocal País Valencià
Vicent Berenguer Vocal País Valencià
Josep Franco Vocal País Valencià

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977

Comissió consultiva