Junta 2000

Composició i càrrec

Jaume Pérez Montaner President
Carles Duarte Vicepresident Principat
Josep Ballester Vicepresident País Valencià
Antònia Vicens Vicepresidenta Illes
Andreu Sotorra — Secretari
Pau-Joan Hernàndez — Tresorer
Josep-Francesc Delgado Vocal Principat
Albert Calls Vocal Principat
Xavier Duran Vocal Principat
Manuel Garcia Grau — Vocal País Valencià
Xulio Ricardo Trigo Vocal País Valencià
Ramon Guillem Alapont Vocal País Valencià
Toni Cucarella — Vocal País Valencià
Cèlia Riba — Vocal Illes
Joan Cerdà Subirachs Vocal Illes
Bernat Joan Marí Vocal Illes

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977

Comissió consultiva