Junta 1989

Composició i càrrec

Joan Fuster President
Montserrat Roig Vicepresidenta Principat
Antoni Serra — Vicepresident Illes
Jaume Pérez Montaner  Vicepresident País Valencià
Guillem-Jordi Graells — Secretari
Joan Casas — Tresorer
Valerià Pujol — Vocal Principat
Andreu Sotorra — Vocal Principat
Jaume Pomar  Vocal Illes
Antoni Vidal Ferrando Vocal Illes
Josep Franco Vocal País Valencià
Josep Ballester Vocal País Valencià

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977

Comissió consultiva