Junta 1999

Composició i càrrec

Jaume Pérez Montaner — President
Carles Duarte — Vicepresident  Principat
Josep Ballester — Vicepresident País Valencià
Antònia Vicens — Vicepresident Illes
Andreu Sotorra — Secretari
Margarida Sugranyes — Tresorera
Josep-Francesc Delgado — Vocal Principat
Albert Calls Vocal — Principat
Xavier Duran — Vocal Principat
Pau Joan Hernàndez — Vocal Principat
Manuel Garcia Grau — Vocal País Valencià
Xúlio Ricardo Trigo — Vocal País Valencià
Ramon Guillem Alapont — Vocal País Valencià
Toni Cucarella — Vocal País Valencià
Cèlia Riba — Vocal Illes
Antoni Nadal Soler — Vocal Illes
Joan Cerdà Subirachs — Vocal Illes

Composició i càrrec

Francesc Parcerisas — President
Guillem-Jordi Graells — Vicepresident Principat
Josep Ballester — Vicepresident País Valencià
Antònia Vicens — Vicepresident Illes
Carme Arenas — Secretària
Carles Duarte — Tresorer
Antoni Marí — Vocal Principat
Cinta Massip — Vocal Principat
Roser Vernet — Vocal Principat
Manuel Garcia Grau — Vocal País Valencià
Xúlio Ricardo Trigo — Vocal País Valencià
Ramon Guillem Alapont — Vocal País Valencià
Cèlia Riba — Vocal Illes
Guillem Rosselló Bujosa — Vocal Illes
Gabriel Florit — Vocal Illes

Composició i càrrec

Jaume Pérez Montaner — President
Carles Duarte — Vicepresident Principat
Josep Ballester — Vicepresident País Valencià
Antònia Vicens — Vicepresident Illes
Andreu Sotorra — Secretari
Margarida Sugranyes — Tresorera
Dolors Cinca — Vocal Principat
Josep-Francesc Delgado — Vocal Principat
Cinta Massip — Vocal Principat
Manuel Garcia Grau — Vocal País Valencià
Xúlio Ricardo Trigo — Vocal País Valencià
Ramon Guillem Alapont — Vocal País Valencià
Cèlia Riba — Vocal Illes
Guillem Rosselló Bujosa — Vocal Illes
Joan Cerdà Subirachs — Vocal Illes

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977

Comissió consultiva