Junta 1987

Composició i càrrec

Joan Fuster — President
Isabel-Clara Simó  Vicepresidenta Principat
Josep M. Palau — Vicepresident Illes
Jaume Pérez Montaner  Vicepresident País Valencià
Ignasi Riera  Secretari
Guillem-Jordi Graells — Tresorer
Joaquim Soler — Vocal Principat
Mercè Company — Vocal Principat
Gabriel Janer Manila  Vocal Illes
Miquel Rayó — Vocal Illes
Lluís Alpera Vocal País Valencià
Josep Franco Vocal País Valencià

En aquesta pàgina es pot veure un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'Associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977

Comissió consultiva